Kemtransporter

ADR-TRANSPORT AV FARLIGT AVFALL
Vi transporterar olika typer av flytande produkter för processföretag och kemindustrin mellan fabriker och slutförbrukare i hela Sverige med ett flertal bilar.

VI HAR GODA KUNSKAPER FÖR ATT HANTERA OCH TRANSPORTERA FARLIGT GODS
Behöver du transportera farligt gods innebär det speciellt höga krav på både fordon och personalkunskap.
Vi har rätt resurser, lång erfarenhet och goda kunskaper för att hantera och transportera farligt gods.

På vår miljöplatta för farligt avfall hanterar och mellanlagrar vi dina restprodukter.