Petroleumtransporter

DISTRIBUTION  AV ELDNINGSOLJA & PETROLEUM
Vi kan ombesörja distribution av både eldningsolja och andra petroleumprodukter i Norrköping, Linköping, ja hela Östergötland med omnejd..

Att transportera farligt gods innebär speciellt höga krav på både fordon och personalkunskap. Alltransport har rätt resurser, lång erfarenhet och goda kunskaper för att hantera och transportera farligt gods.

På vår miljöplatta för farligt avfall hanterar och mellanlagrar vi dina restprodukter