Flytt av drivmedelsanläggningen i Mjölby

Nu på måndag 1/10 flyttar vi vår drivmedelsanläggning i Mjölby ca 200 meter. I och med flytten förbättrar vi förutsättningarna att tanka, trafiksäkerheten och förarnas säkerhet. Det kommer att bli stökigt under dagen men från och med måndag kväll är alla välkomna att tanka på vår nya adress Trollegatan/Brahegatan i Mjölby.