tunghantering

Garageuthyrning

Garage för stora fordon

Alltransports fastighetsbolag hyr ut garage- och uppställningsplatser i kvarteret Veden och Stohagen i Norrköping. Området ligger nära påfarten till E22 och Norrköpings flygplats. Det finns garageplatser med eller utan uppvärmning och uppställningsplatser med eller utan tak.

Har du frågor om garage eller uppställningsplatser kontakta Daniel Eklund på telefon 011-19 83 69.

Tankställa och tvätthall i direkt anslutning

I direkt anslutning till garage och uppställningsplatser finns möjlighet att tanka och tvätta större fordon och maskiner.

Ansökan om tankkort och tvättkort

Om du vill ansöka om tankkort och/eller tvättkort kan du antingen skicka in en fråga om ansökningsblankett i formuläret här (glöm inte ange postadress) eller kontakta Claes Rydgren på telefon 011-19 83 79.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00