Personal

KOMPETENSUTVECKLING ETT LED TILL GODA KUNDRELATIONER
Vår egen förmåga att skapa bra relationer med våra kunder blir allt viktigare. Det finns en stor förväntan på Alltransport, där vi som leverantör ska erbjuda långt mycket mer än bara de transport- och byggtjänster som är självklara. Vår personal ska stödja kunderna i miljö- och teknikfrågor samt förstå kundernas verksamhet och deras framtida behov. För att klara detta behöver vi utveckla vår kompetens på en rad områden. För kommande år handlar det om både kompetensutveckling av befintlig personal och om nyrekrytering.

 

ÅRLIG PERSONALENKÄT
Den årliga personalenkäten är ett av våra verktyg för att mäta hur Alltransport utvecklas på personalsidan. Resultatet sammanställs och används sedan i affärsplaneprocessen där vi prioriterar och beslutar om aktiviteter för att förbättra oss. Under de senaste åren har Alltransport utökat aktiviteterna i Alltransports idrottsförening, som syftar till att främja hälsofrågorna inom företaget. Här finns möjligheter till fysiska aktiviteter och att ta del av kostfrågor och föreläsningar. Genom att skapa rätt förutsättningar för våra anställda har vi grunden till ett framgångsrikt Alltransport.