Wilsson Relining

RENOVERA GAMLA AVLOPPSLEDNINGAR
Wilsson Relining AB arbetar med att renovera gamla avloppsledningar. Relining innebär att rören rensas och infodras med ett nytt material. De gamla och, som oftast, läckande ledningarna behöver inte grävas upp och bytas ut. Befintliga hål och sprickor lagas med en ny hård insida och den släta infodringen motverkar även stopp i framtiden och förlänger livslängden med minst 50 år. Resultatet blir att befintliga avloppsledningar kan renoveras snabbt, priseffektivt och med gott resultat.

RELINING AV RÖR
Arbetet utförs med två olika metoder: sprut- och strumpmetoden. Sprutmetoden innebär att man med hjälp av ett roterande munstycke slungar ut en glasarmerad polyesterplast i minst tre lager i ledningarna. Strumpmetoden innebär att man blåser in ett polyesterindränkt foder i ledningarna. När arbetet har slutförts inspekteras ledningarna med kamera för att säkerställa att arbetet uppfyller de svenska branschkraven ByggAMA och ABT06.

FAKTA
Wilsson Relining AB är ett helägt dotterbolag till Alltransportkoncernen.
Huvudkontoret är placerat i Norrköping.
Uppdragen utförs över hela Östergötland och stora delar av Närke

Gå till Wilsson Relinings egen hemsida