Relining

STRUNTA I STAMBYTET – VÄLJ RELINING ISTÄLLET
Relining eller rörinfodring är precis som det låter, sätt att skapa ett nytt rör med en slät yta. Det nya röret skapas i gamla befintliga rör som har nedsatt funktionalitet eller riskerar att gå sönder.

På Wilsson Relining jobbar vi med tre kompletterande metoder:

• STRUMPMETODEN
• SPRUTMETODEN
• PUNKTLAGNING

SPRUTMETODEN
Med Sprutmetoden relinar man genom att föra in ett roterande munstycke som slungar ut glasarmerad polyesterplast i minst tre lager. En metod som passar bra i hus.

STRUMPMETODEN
Med Strumpmetoden relinar man genom att blåsa in ett flexibelt foder som man härdar för att skapa ett nytt hårt rör i det befintliga röret. En metod som passar bäst på rör som ligger i marken.

PUNKTLAGNING
Med punktlagning kan man laga mindre skador i ett befintligt rör utan att orsaka något stillestånd i avloppet.

VAD KAN MAN RELINA?
Det huvudsakliga användningsområdet för relining är avloppssystem, och i synnerhet dolda eller svåråtkomliga avloppsledningar. Merparten av de rör som relinas finns i husgrunder, men även stående avloppsstammar och grenledningar relinas med fördel.

Utöver avloppssystem kan vi, oavsett form, infodra vilket typ av rör som helst, med undantag för dricksvattenledningar eftersom de inte är godkända att infodras i Sverige.

Läs mer på www.wilssons.se