Klimatprotokollet är en signal till transportköpare att vi och våra leverantörer vill vara med långt fram i omställningen, vi måste tillsammans med transportköparen skapa rätt förutsättningar där utveckling, ersättning och avtalslängd går hand i hand. På samma sätt måste vi alla som slutkonsumenter acceptera att frakten inte är en kostnad utan att den faktiskt tillför ett värde till produkten, oavsett om det är ett lass betong eller ett paket.

Omställningen varken kan eller får ske på vår, vår kunds eller våra leverantörers bekostnad.
Sverige ligger idag på strax över 20% reduktion i förhållande till 2010, Alltransport ligger på en nivå strax över 38%.
Denna omställningsresa måste fortsätta att ske tillsammans med våra kunder och leverantörer på affärsmässiga villkor säger Mathias Lidén, VD & Koncernchef.