tunghantering

Ekonomi

En målstyrd verksamhet

Alltransportkoncernen är i dag en målstyrd verksamhet. Vi utgår i grunden från vårt ägardirektiv när vi upprättar våra affärsplaner och beslutar om målsättningar. För att långsiktigt säkerställa rätt målnivåer ligger vi nära våra kunder och marknaden för att lyssna in trender och förstå de krav som ställs på oss som leverantör.

Måltal för koncernens alla områden

Arbetet bryts ner och vi skapar måltal inom koncernens alla områden. Inom ekonomidelen finns traditionella ekonomiska mål uppsatta men också kvalitetsmål och produktivitetsmål. Genom att involvera personalen och mäta på rätt nivå i organisationen får vi en bra styrning av verksamheten.

Hållbar ekonomi

Ekonomi är för oss på Alltransport lika viktigt som övriga områden inom hållbart företagande. En långsiktighet i dessa frågor är grunden för att kunna driva kvalitetsfrågor, miljöutveckling och ett socialt ansvarstagande. 

Till dig som är leverantör till något av bolagen i vår koncern:

– Alltransport i Östergötland AB
– S-O Wilssons Åkeri AB
– Sanero AB
– Alltransport i Östergötland Fastighets AB

Leverantörsfakturor ska alltid märkas med littra/ordernummer och/eller kontaktperson hos oss. Fakturor som saknar dessa uppgifter kommer ej att kunna behandlas och kommer att returneras.

Samtliga fakturor skickas enligt nedan:

1. Fakturor via e-post

Fakturor till samtliga koncernens bolag skickas till: faktura@alltransport.se

E-posten ska innehålla EN (1) pdf per faktura. Eventuella bilagor måste bifogas i SAMMA pdf som fakturan.

2. E-fakturor

För er som redan idag kan skicka elektroniska fakturor i Svefaktura-format, ber vi er följa den rutin ni har för uppsättning av nya e-fakturamottagare. Vill Ni sända i Peppol-format, kontakta vår ekonomiavdelning.

Vår e-fakturaväxel (VAN-operatör) för mottagning av e-fakturor är: Fakturaportalen (operatörs-id EXPSYS eller KOFAX)

E-faktura generell:

Alltransport i Östergötland AB – (0088): 7365565469307
S-O Wilssons Åkeri AB – (0088): 7365561621655
Sanero AB – (0088): 7365562582856

3. Övrigt

Vi ber er att endast skicka fakturor till ovanstående alternativ. Skicka inga fakturakopior. Övrig post och ev. betalningspåminnelser sänds till respektive bolag till vår gemensamma postadress:

Gustaf Adolfsgatan 21
602 28 Norrköping

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00