tunghantering

Ekonomi

En målstyrd verksamhet

Alltransportkoncernen är i dag en målstyrd verksamhet. Vi utgår i grunden från vårt ägardirektiv när vi upprättar våra affärsplaner och beslutar om målsättningar. För att långsiktigt säkerställa rätt målnivåer ligger vi nära våra kunder och marknaden för att lyssna in trender och förstå de krav som ställs på oss som leverantör.

Måltal för koncernens alla områden

Arbetet bryts ner och vi skapar måltal inom koncernens alla områden. Inom ekonomidelen finns traditionella ekonomiska mål uppsatta men också kvalitetsmål och produktivitetsmål. Genom att involvera personalen och mäta på rätt nivå i organisationen får vi en bra styrning av verksamheten.

Hållbar ekonomi

Ekonomi är för oss på Alltransport lika viktigt som övriga områden inom hållbart företagande. En långsiktighet i dessa frågor är grunden för att kunna driva kvalitetsfrågor, miljöutveckling och ett socialt ansvarstagande. De ekonomiska målen är en central del av vårt Balanced Scorecard – Måltavlan på Alltransport.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00