tunghantering

Om Alltransport

Alltransport är en kompetent transport- och entreprenadkoncern med en mycket bred tjänsteportfölj och med Hållbart företagande som ledstjärna.
Vi erbjuder våra kunder bland annat fjärrtransporter, distribution, lager & 3pl, biotransporter, grustransporter, tungtransporter, specialtransporter, kranbilar, maskintjänster, entreprenadtjänster, ADR-transporter, bulkbilar, transport av sjöcontainer, slambilar samt drivmedel.

FAKTA:

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget i Alltransportkoncernen som startade sin verksamhet år 1937.  I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Sanero AB, Wilssons AB samt Alltransport i Östergötland Fastighets AB.

Omsättning 2019 – 747 MSEK.
Huvudkontoret är placerat i Norrköping men koncernen har även kontor i Linköping och Motala.

Moderbolaget verkar genom två affärsområden, Bygg & Entreprenad som ansvarar för verksamheten kring entreprenad-, miljö- och tanktransporter samt lyft och tunghanteringstjänster. Logistik, Bio & Miljö som ansvarar för fjärr-, bio-, miljö- och tanktransporter, distribution, lager, 3PL och omfattas även av det delägda OnRoad-nätverket samt Jetpak.

Alltransport i Östergötland AB är delägare i TRB Sverige AB där vi bedriver försäljning av drivmedel vid fem anläggningar runt om i Östergötland.

Alltransportkoncernen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Personal

Kompetensutveckling ett led till goda kundrelationer

Vår egen förmåga att skapa bra relationer med våra kunder blir allt viktigare. Det finns en stor förväntan på Alltransport, där vi som leverantör ska erbjuda långt mycket mer än bara de transport- och byggtjänster som är självklara. Vår personal ska stödja kunderna i miljö- och teknikfrågor samt förstå kundernas verksamhet och deras framtida behov. För att klara detta behöver vi utveckla vår kompetens på en rad områden. För kommande år handlar det om både kompetensutveckling av befintlig personal och om nyrekrytering.

Årlig personalenkät

Den årliga personalenkäten är ett av våra verktyg för att mäta hur Alltransport utvecklas på personalsidan. Resultatet sammanställs och används sedan i affärsplaneprocessen där vi prioriterar och beslutar om aktiviteter för att förbättra oss. Under de senaste åren har Alltransport utökat aktiviteterna i Alltransports idrottsförening, som syftar till att främja hälsofrågorna inom företaget. Här finns möjligheter till fysiska aktiviteter och att ta del av kostfrågor och föreläsningar. Genom att skapa rätt förutsättningar för våra anställda har vi grunden till ett framgångsrikt Alltransport.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00