tunghantering

Om Alltransport

Alltransport är en kompetent transport- och entreprenadkoncern med en mycket bred tjänsteportfölj och med Hållbart företagande som ledstjärna.
Vi erbjuder våra kunder bland annat fjärrtransporter, distribution, lager & 3pl, biotransporter, grustransporter, tungtransporter, specialtransporter, kranbilar, maskintjänster, entreprenadtjänster, ADR-transporter, bulkbilar, transport av sjöcontainer, slambilar samt drivmedel.

FAKTA:

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget i Alltransportkoncernen som startade sin verksamhet år 1937.  I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Sanero AB, Wilssons AB samt Alltransport i Östergötland Fastighets AB.

Omsättning 2023 – 1086 MSEK.
Huvudkontoret är placerat i Norrköping men koncernen har även kontor i Linköping, Nyköping, Oxelösund och Motala.

Moderbolaget verkar genom två affärsområden, Bygg & Entreprenad som ansvarar för verksamheten kring entreprenad samt lyft och tunghanteringstjänster. Logistik, Bio & Miljö som ansvarar för fjärr-, bio-, miljö- och tanktransporter, distribution, lager, 3PL och omfattas även av det delägda OnRoad-nätverket.

Alltransport i Östergötland AB är delägare i TRB Sverige AB där vi bedriver försäljning av drivmedel vid fem anläggningar runt om i Östergötland.

Alltransportkoncernen är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00