OM ALLTRANSPORT

Alltransport är en kompetent transport- och entreprenadkoncern med en mycket bred tjänsteportfölj och med Hållbart företagande som ledstjärna.
Vi erbjuder våra kunder bland annat fjärrtransporter, distribution, pakettransporter, grustransporter, tungtransporter, specialtransporter, kranbilar, maskintjänster, ADR-transporter, bulkbilar, slambilar samt drivmedel.


FAKTA:

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget i Alltransportkoncernen. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Sanero AB, Wilsson Relining AB, Wilssons Åkeri AB samt Alltransport i Östergötland Fastighets AB.

Omsättning 2015 – 625 MSEK.
Huvudkontoret är placerat i Norrköping men koncernen har även verksamhet i Linköping, Örebro, Stockholm och Uppsala.

Moderbolaget verkar genom två affärsområden, Bygg & Miljö som ansvarar för verksamheten kring entreprenad-, miljö- och tanktransporter samt lyft och tunghanteringstjänster. Logistik som ansvarar för fjärrtransporter, distribution, paket och omfattas även av det delägda OnRoad-nätverket samt Jetpak.

Alltransport i Östergötland AB är delägare i TRB Sverige AB där vi bedriver försäljning av drivmedel vid sex anläggningar runt om i Östergötland.

Alltransportkoncernen är sedan 16 år tillbaka, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.