OM ALLTRANSPORT

Alltransport är en kompetent transport- och entreprenadkoncern med en mycket bred tjänsteportfölj och med Hållbart företagande som ledstjärna.
Vi erbjuder våra kunder bland annat fjärrtransporter, distribution, pakettransporter, grustransporter, tungtransporter, specialtransporter, kranbilar, maskintjänster, ADR-transporter, bulkbilar, slambilar samt drivmedel.

 

Alltransports affärsidé:

“Alltransportkoncernen ska med fokus på den regionala marknaden erbjuda hållbara tjänster inom områdena Bygg, Entreprenad, Bio/Miljö samt Logistik. Med brett produktutbud och med stort kundfokus möter Alltransportkoncernen marknaden med helhetslösningar och personligt ansvar.”


FAKTA:

Alltransport i Östergötland AB är moderbolaget i Alltransportkoncernen. I koncernen ingår de helägda dotterbolagen Sanero AB, Wilssons AB samt Alltransport i Östergötland Fastighets AB.

Omsättning 2018 – 683 MSEK.
Huvudkontoret är placerat i Norrköping men koncernen har även kontor i Linköping och Motala.

Moderbolaget verkar genom två affärsområden, Bygg & Entreprenad som ansvarar för verksamheten kring entreprenad-, miljö- och tanktransporter samt lyft och tunghanteringstjänster. Logistik som ansvarar för fjärrtransporter, biotransporter, distribution, paket och omfattas även av det delägda OnRoad-nätverket samt Jetpak.

Alltransport i Östergötland AB är delägare i TRB Sverige AB där vi bedriver försäljning av drivmedel vid sex anläggningar runt om i Östergötland.

Alltransportkoncernen är sedan 16 år tillbaka, kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.