tunghantering

Miljöpåverkan

Uppföljning av utsläpp

Alltransport strävar efter att hela tiden verka för så miljövänliga transporter som möjligt. Utsläpp till luft i samband med förbränning av drivmedel står för den större delen av koncernens miljöpåverkan. Koncernen har sedan början av 2000-talet följt upp och beräknat utsläpp i samband med utförda kunduppdrag. Det är många kunder som både visar intresse och engagemang kring uppföljning av utsläpp och i flera delar av koncernen pågår samarbeten med kunder som tillsammans med oss valt fossilfria alternativ, allt för att minska miljöpåverkan och verka för miljövänliga transporter.

Förnyelsebara drivmedel och påverkan på CO2

Utsläpp av CO2 påverkas av vilket drivmedel som används och hur stor andelen är av förnyelsebart drivmedel. Genom delägarskapet i TRB har koncernen tillgång till ett beräkningsverktyg som har underlättat och förbättrat precisionen vid beräkning av utsläpp av CO2. Under 2015 tog SÅ över verktyget som fått namnet SÅklimatCalc.
Koncernens näst största miljöpåverkan är olika typer av förbrukning. De större typerna av förbrukning är energiförbrukning i form av uppvärmning och el, kemikalieförbrukning och vatten- och tvättmedelsförbrukning.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00