tunghantering

TRB

TRB driver utvecklingen av förnyelsebara drivmedel framåt

Alltransport är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca 7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet.

TRB bildades ursprungligen 1988. TRB har utvecklats till ett resurs- och kompetenscenter. En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är TRB väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet. De medverkar även i forskning i nära samarbete med högskolor och universitet. Dessutom har TRB drivit en rad spännande projekt inom exempelvis trafiksäkerhet, fordonsbränslen och mobil datakommunikation.

Sedan början av 1990-talet har TRB engagerat sig i en rad projekt som syftar till att minska belastningen på miljön och förbättra trafiksäkerheten på vägarna. Exempelvis har man genomfört fälttester av nya dieseldrivmedel, utvärderingar av vegetabiliska och syntetiska hydrauloljor, utvecklat ett system för miljödeklaration av fordon och utvärdering av miljöanpassade däck.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00