Drivmedel & Tvätt

FÖRNYELSEBART DRIVMEDEL
Alltransport säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer, samarbetspartners och externa kunder. Du hittar Alltransports egna anläggningar i Norrköping, Söderköping, Norsholm, Åtvidaberg och Mjölby. I Linköping har vi ett samarbete med Såifa där deras anläggning på Idögatan är öppen för våra kunder.
Från och med hösten 2015 så innehåller all diesel som säljs från Alltransports egna anläggningar minst 50% förnybar andel. Den förnyelsebara delen innehåller 43% HVO samt 7% RME. Utöver detta finns även möjlighet att tanka HVO 100 i Norrköping och Norsholm.
ANSÖKAN OM TANKKORT
Om du vill ansöka om tankkort kan du antingen skicka in en fråga om ansökningsblankett i formuläret här (glöm inte ange postadress) eller kontakta Claes Rydgren på telefon 011-19 83 79.
TVÄTTHALL FÖR STORA FORDON
Har du stora fordon som du behöver en bra tvättlösning för? Alltransports tvätthall ligger i Norrköping och består av två inomhushallar vilket gör att du kan tvätta året om. Den en a hallen är anpassad för bussar och den andra för samtliga större fordon.

Tvätthallarna är utrustade med vattenrening, slam- och oljeavskiljning vilket minimerar vattenförbrukningen och minskar miljöpåverkan.

Alltransport har sedan flera år tillbaka valt att använda miljövänliga tvättmedel i hallarna och sedan i våras används tvättmedel och avfettning som är Svanen-märkta.

ANSÖKAN OM TVÄTTKORT
Om du vill ansöka om tvättkort kan du antingen skicka in en fråga om ansökningsblankett i formuläret här intill (glöm inte ange postadress) eller kontakta Claes Rydgren på telefon 011-19 83 79.

GARAGEUTHYRNING
Alltransports fastighetsbolag hyr ut garage- och uppställningsplatser i kvarteret Veden och Stohagen i Norrköping. Det finns garageplatser med eller utan uppvärmning och uppställningsplatser med eller utan tak.

Har du frågor om garage eller uppställningsplatser kontakta Daniel Eklund på telefon 011-19 83 69.