tunghantering

Drivmedel och drivmedelsanläggningar

Drivmedelsanläggningar i Östergötland

Alltransport säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer, samarbetspartners och externa kunder.

Du hittar Alltransports egna anläggningar:

Mjölby, Trollegatan 3, här säljer vi Diesel, HVO och AdBlue.
Norrköping, Importgatan 2-4, här säljer vi Bensin, Diesel, HVO100, RME100 och AdBlue.
Norsholm, Norsholmsvägen 49, här säljer vi Diesel, HVO100 och AdBlue.
Åtvidaberg, Bäckgatan 16, här säljer vi Diesel och AdBlue.

TRB samarbetar med SÅIFA vilket gör att vissa av SÅIFA´s anläggningar även är öppen för våra kunder såsom Dynamovägen 6 i Motala.

Ansökan om tankkort

Om du vill ansöka om tankkort kan antingen skicka en fråga om ansökningsblankett i formuläret här Blankett kan du ladda hem här. eller kontakta Claes Rydgren på telefon 011-198379.

Den kan lämnas på något av Alltransports kontor:

Huvudkontoret, Gustaf Adolfsgatan 21, Norrköping
Macken (dörren till höger om dörren in till Saneros kontor), Importgatan 2-4, Norrköping
Terminalen, Litiumgatan 8, Norrköping
Kontor, Idögatan 14, Linköping

Eller skickas per post till:

Alltransport i Östergötland AB
Att: Claes Rydgren
Gustaf Adolfsgatan 21
602 28  Norrköping

Det finns möjligheter att dels välja två-kortsystem och dels begränsa korten. Två-kortsystemet fungerar så att man har både ett förarkort och ett fordons-/maskin-kort vilket gör att företaget dels kan följa förbrukningen för respektive fordon/maskin oavsett vilken förare som tankar och dessutom är det en extra säkerhet då ingen extern kan tanka om man inte har båda korten. Samtliga kort kan begränsas vad gäller vilken produkt som går att tanka på kortet och hur många liter som går att tanka per dygn. Hanteringen av ansökan brukar normalt ta 3-5 dagar och då ingår en kreditprövning.

Korten hämtas ut hos Claes Rydgren på Macken.

NYHET!

Nu finns det möjlighet att app-tanka vilket innebär att man slipper dra ett kort i terminalen vilket är både enklare och säkrare. Välkommen!

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00