tunghantering

Miljötransporter

Anlita Alltransport för dina återvinningsuppdrag

Med 30-talet lastväxlare (krokbilar), liftdumpers och komprimatorbilar utför vi arbeten åt regionens miljö och återvinningsföretag i Östergötland samt delar av Småland. Uppdragen består i huvudsak av att hämta in material som ska återvinnas från returstationer och företag. Leveranserna kan gälla allt från glas och papp till farlig plast och metall. Våra lastväxlare (krokbilar) kör även många energitransporter.

Vi transporterar farligt avfall

Att transportera stora föremål eller farligt avfall från en plats till en annan kan vara allt annat än enkelt. Anlita en kunnig entreprenör som har tillgång till utbildad personal och den rätta utrustningen!

Har du behov av transporter med liftdumper, krokbil eller komprimatorbil?
Ring oss!

ADR-Transport av farligt avfall

Vi transporterar olika typer av flytande produkter för processföretag och kemindustrin mellan fabriker och slutförbrukare i hela Sverige med ett flertal bilar.

Vi har goda kunskaper för att hantera och transportera farligt gods

Behöver du transportera farligt gods innebär det speciellt höga krav på både fordon och personalkunskap. Vi har rätt resurser, lång erfarenhet och goda kunskaper för att hantera och transportera farligt gods.

På vår miljöplatta för farligt avfall hanterar och mellanlagrar vi dina restprodukter.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00