tunghantering

Hållbarhet

En ansvarsfull och hållbar verksamhet

En av förutsättningarna för Alltransports framgång och överlevnad är att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbar utveckling innebär för koncernen att minimera miljöpåverkan, ta socialt ansvar i kombination med en hållbar och lönsam ekonomi. Koncernen ska kunna erbjuda alla kunder hållbara, effektiva lösningar som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan. Läs vår hållbarhetsrapport. Eller ladda ner vår PDF version.

Fokus på bränsle och kompetens

Alltransport har byggt upp en kompetens inom miljöriktiga transporter. I första hand har vi fokuserat på bränslefrågan. Genom att vara delägare i TRB Sverige AB har vi varit med och påverkat bränslefrågan långt innan bränslet nått kunden. I Östergötland har Alltransportkoncernen fem drivmedelsanläggningar dit vi varje månad levererar ca 1 miljon liter bränsle. Koncernen har antagit utmaningen att bli fossilfria till 2025.

Corporate social responsibility

Alltransport har ett stort engagemang inom CSR-området (Corporate Social Responsibility). Bland annat är vi en aktiv del inom Tappra Barn.

Hela koncernen certifierad

Under 2015 blev dessutom hela koncernen certifierad i kvalitet (9001) och i miljö (14001) genom att även dotterbolagen Wilsson Relining AB och Wilssons Åkeri AB certifierades.

ISO 9001_14001 Sv
OU-bla

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00