tunghantering

Trafiksäkerhet

Ett föredöme i trafiken

Alltransports ambition är att vara ett föredöme i trafiken, skapa en trafikmiljö som minimerar risker, förebygger skador och minskar miljöbelastningen. Alltransports bestämda uppfattning är att information och återkommande utbildning ger resultat.

Vi lägger stort fokus vid vårat trafiksäkerhetsarbete

Trafiksäkerhetsarbetet är fortsatt ett självklart fokusområde. Rätt hastighet räddar liv och minskar påverkan på miljön. Därför arbetar Alltransport systematiskt med hastighetsefterlevnad. Genom löpande mätningar följs målen upp och redovisas i vår Hållbarhetsrapport.

Egen förarhandbok

Alltransport har i flera år gett ut en förarhandbok där det huvudsakliga syftet är att beskriva rutiner för att säkerställa rätt utförande av tjänsterna. I förarhandboken finns även delar av vårt trafiksäkerhetsarbete med. Vid förändringar av verksamhet eller lagar arbetas en ny version fram så att korrekt information finns i förarhandboken. I nuvarande version ligger fokus på områden som ansvar, föredöme, miljö, alkohol och droger med mera.

Alltransport fortsätter att stärka sitt trafiksäkerhetsarbete. Företaget kommer att arbeta med inriktning på inställning och attityd i trafiksäkerhetsfrågorna men också med att samordna och integrera arbetet med arbetsmiljöfrågorna.

Välkommen att kontakta oss

Växel: 011-19 83 00