tunghantering

Tippar

Våra tippar tar hand om schaktmassorna på bästa miljömässiga sätt

Tippar där vi kan deponera material som grus, schaktmassor, jord med mera har alltid varit en nyckel i alla markanläggningsentreprenader. Det kommer framåt att vara än viktigare att kunna mellanlagra material kopplat till stora mängder inkommande schakt. Det ger oss också möjligheten att ha en mer kontrollerad och miljömässigt korrekt hantering av deponimassor.

Alltransport bedriver idag tippverksamhet i både Östergötland och Södermanland, dels i egen regi dels i samverkan där vi ansvarar för alla utgående och inkommande transporter. Vi ser hela tiden över möjligheten till en utökning av tippverksamheten med bland annat förädling av ankommet material samt möjligheter till deponering av högre föroreningsklassat material.

Våra tippar ligger placerade geografiskt strategiskt inför kommande storprojekt i regionen, främst med fokus på alla arbeten med Ostlänken. I dagsläget har vi möjlighet att ta emot väldigt stora mängder ( MRR / mindre ringa risk ) till vår verksamhet i Nyköping. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss gärna

Kontakta oss om du har frågor kring våra entreprenadtjänster, behöver hjälp med markarbeten eller bara vill hyra en grävmaskin. Alltransport leder dig till rätt lösning!

 

Norrköping: 011-19 83 40
Linköping: 013-24 49 60
Oxelösund: 0155-35020

E-post: bygg@alltransport.se

Mikael Roos

Mikael Roos

Transportplanering

Norrköping

Claes Stråth

Claes Stråth

Transportplanering

Norrköping

Alexander Karlsson

Alexander Karlsson

Transportplanering

Sörmland

Andreas Eriksson

Andreas Eriksson

Transportplanering

Sörmland