Under vecka 46 utförde vi tillsammans med NRC Group ett test med ett elektrifierat schaktfordon för att möta morgondagens transportbehov inom entreprenad. Fordonet med 300 kWh batterikapacitet utför massförflyttningar inom projektet godsbangården i Norrköping med en co2 besparing på 98,66% jämför med ett traditionellt dieselfordon.

Spännande att få vara en del i utvecklingen i en bransch där ett vanligt uttryck när ny teknik dyker upp brukar vara; det där går aldrig. Men tekniken är ju redan här, nu fick man ju tillfälle att testa på riktigt och klämma, känna. Naturligtvis tog vi även dit vår andra El-dragbil som nu redan firar 7 månader för en snabb dragning bland åhörarskarorna. Hur har det gått med facit i hand? Vilka möjligheter finns? Och vilka utmaningar ligger på bordet?

Faktaruta om bilen

  1. Brutto kombinationsvikt:                                                  29 ton
  2. Batterikapacitet:                                                                  300 kWh
  3. Total räckvidd baserat på en laddning:                       Upp till 250km