Viktig information till våra kunder kring drivmedel!

De uppdrag vi utför åt våra kunder har en direktpåverkan av drivmedelsmarknaden, en del är hur prisbilden ser ut och en annan är hur drivmedlet påverkar miljöprestandan.

Vi har fått information om att priserna på drivmedelsmarknaden återigen kommer gå upp vid årsskiftet 2022.

En ökad global efterfrågan på biobränslen ger också en mycket osäker tillgång på HVO100 vilket också kommer att visa sig i drivmedelspriset. Drivmedelsleverantörer och producenter kommer att erbjuda marknaden HVO97, en HVO med 97% HVO100.

Vi följer all information från drivmedelsleverantörer och producenter för att kunna delge våra kunder framåt.

 

God Jul från oss!