Avloppsunderhåll med TV-inspektion

KOLLA UPP DINA RÖR OCH LEDNINGAR MED AVLOPPSUNDERHÅLL 
Wilssons Åkeri utför avloppsinspektion genom bl.a. tv-inspektion med lutningsmätning och självgående färgkameror med vridbart objektiv på dim. 150 mm – 1.500 mm. I mindre ledningar används andra kamreror (25 mm – 150 mm). Wilssons Åkeri har även kapacitet att filma cirka 40 meter in i servicen med vår satellitkamera. Wilssons Åkeri har arbetat med tv-inspektion sedan 1979.

Status på ledningarna redovisas med film och protokoll på CD/DVD/USB.

Wilssons Åkeri är medlem i STVF där även våra operatörer enligt STVFs förordningar är auktoriserade. När vi utfört ett avloppsinspektion redovisas resultaten efter den Svenska standarden VAVP93/p74 och resultaten dokumenteras i Wincan Protokoll och på filmer som överlämnas digitalt. Vårt filmmaterial är direkt överförbart till kommunernas databaser Vabas, Cordab, Va-banken.

REDOVISNING AV TV-INSPEKTION I PUNKTFORM
Vi redovisar resultaten i Wincan Protokoll efter den Svenska standarden VAVP93/p74.
Vårt filmmaterial är direkt överförbart till andra databaser såsom Vabas, Cordab, Va-banken.
TV-filmningarna överlämnas digitalt

SATELITKAMERA
Wilssons Åkeri har en satellitutrustad filmbussar. Det innebär att kameran kan docka av från vagnen i huvudledningen och filma in i sevisen ca 40m.

BESIKTNING AV RÖR INFÖR RENOVERING OCH NYPRODUKTION
Wilssons Åkeri besiktar dina ledningar inför exempelvis renovering av badrummet med fastighetskamera. Med vår hjälp av vår besiktning kan du enkelt få en status och säkra att dina ledningar är i gott skick. Fastighetskameran används för besiktningar och felsökning av dimensioner på 25mm-200mm. Status på ledningar i fastigheter redovisas digitalt med film och protokoll på CD/DVD/USB.

läs mer på www.wilssons.se