Slamsugning

VI RENSAR OCH TÖMMER ALLA SORTERS BRUNNAR
Alltransports dotterbolag utför slamsugning av rännstensbrunnar och tömning av trekammarbrunnar, urinbrunnar, fettbrunnar samt spolplattor.  Med hjälp av specialfordon, anpassade efter dina behov, slamsuger och rengör vi avloppsbrunnar och septictankar, dagvatten- och trekammarbrunnar, men också olje- och fettavskiljare samt pumpgropar och tvättrännor. Vi rengör även borrade och grävda vattenkällor och om inte annat anges vid beställning tillförs klor som desinficeringsmedel.