Drivmedel

DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR I ÖSTERGÖTLAND
Alltransport säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer, samarbetspartners och externa kunder.

Du hittar Alltransports egna anläggningar:

  • Mjölby, Brahegatan 6, här säljer vi Diesel och AdBlue
  • Norrköping, Importgatan 2-4, här säljer vi Bensin, Diesel, HVO100 och AdBlue
  • Norsholm, Norsholmsvägen 49, här säljer vi Diesel, HVO100 och AdBlue
  • Söderköping, Telegatan 3, här säljer vi Diesel
  • Åtvidaberg, Bäckgatan 16, här säljer vi Diesel och AdBlue

TRB samarbetar med SÅIFA vilket gör att vissa av SÅIFA´s anläggningar även är öppen för våra kunder såsom Idögatan 7 i Linköping och Dynamovägen 6 i Motala.

MINST 50% FÖRNYBAR DIESEL
Miljövänlig diesel är en premium-diesel tillverkad av förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Basen är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Den miljövänliga dieseln är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel och levererar ändå samma prestanda.

Från och med hösten 2015 så innehåller all diesel som säljs från Alltransports egna anläggningar minst 50% förnybar andel. Den förnyelsebara delen innehåller 43% HVO samt 7% RME.
Utöver detta finns även möjlighet att tanka HVO 100 i Norrköping och i Norsholm.

ANSÖKAN OM TANKKORT

Ansökan måste lämnas in i original (pappersversion). Blankett kan du ladda hem här.

Den kan lämnas på något av Alltransports kontor:

Huvudkontoret, Gustaf Adolfsgatan 21, Norrköping
Macken (dörren till höger om dörren in till Saneros kontor), Importgatan 2-4, Norrköping
Terminalen, Malmgatan 18, Norrköping
Kontor, Idögatan 14, Linköping

Eller skickas per post till:

Alltransport i Östergötland AB
Att: Claes Rydgren
Box 6003
600 06  Norrköping

Det finns möjligheter att dels välja två-kortssystem och dels begränsa korten. Två-kortssystemet fungerar så att man har både ett förarkort och ett fordons/ maskin-kort vilket gör att företaget dels kan följa förbrukningen för respektive fordon/ maskin oavsett vilken förare som tankar och dessutom är det en extra säkerhet då ingen extern kan tanka om man inte har båda korten. Samtliga kort kan begränsas vad gäller vilken produkt som går att tanka på kortet och hur många liter som går att tanka per dygn. Hanteringen av ansökan brukar normalt ta 3-5 dagar och då ingår en kreditprövning.

Korten hämtas ut hos Claes Rydgren på Macken.