Drivmedel

DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR I ÖSTERGÖTLAND
Alltransport säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer, samarbetspartners och externa kunder.

Du hittar Alltransports egna anläggningar:

  • Mjölby, Brahegatan 6, här säljer vi Diesel och AdBlue
  • Norrköping, Importgatan 2-4, här säljer vi Bensin, Diesel, HVO100 och AdBlue
  • Norsholm, Norsholmsvägen 49, här säljer vi Diesel, HVO100 och AdBlue
  • Söderköping, Telegatan 3, här säljer vi Diesel
  • Åtvidaberg, Bäckgatan 16, här säljer vi Diesel och AdBlue

TRB samarbetar med SÅIFA vilket gör att vissa av SÅIFA´s anläggningar även är öppen för våra kunder såsom Idögatan 7 i Linköping och Dynamovägen 6 i Motala.

MINST 50% FÖRNYBAR DIESEL
Miljövänlig diesel är en premium-diesel tillverkad av förnybara råvaror som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Basen är avfall från slakterier och olika restprodukter. Minskningen av växthusgasutsläpp blir mellan 50 till 90 procent jämfört med traditionell vanlig diesel. Den miljövänliga dieseln är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel och levererar ändå samma prestanda.

Från och med hösten 2015 så innehåller all diesel som säljs från Alltransports egna anläggningar minst 50% förnybar andel. Den förnyelsebara delen innehåller 43% HVO samt 7% RME.
Utöver detta finns även möjlighet att tanka HVO 100 i Norrköping och i Norsholm.

ANSÖKAN OM TANKKORT
Om du vill ansöka om tankkort kan du antingen skicka in en fråga om ansökningsblankett i formuläret här intill (glöm inte ange postadress) eller kontakta Claes Rydgren på telefon 011-19 83 79.