Drivmedel

DRIVMEDELSANLÄGGNINGAR I ÖSTERGÖTLAND
Alltransport säljer stora mängder drivmedel till företagets leverantörer, samarbetspartners och externa kunder.

Du hittar Alltransports egna anläggningar:

  • Mjölby, Brahegatan 6, här säljer vi Diesel och AdBlue
  • Norrköping, Importgatan 2-4, här säljer vi Bensin, Diesel, HVO100 och AdBlue
  • Norsholm, Norsholmsvägen 49, här säljer vi Diesel, HVO100 och AdBlue
  • Söderköping, Telegatan 3, här säljer vi Diesel
  • Åtvidaberg, Bäckgatan 16, här säljer vi Diesel och AdBlue

TRB samarbetar med SÅIFA vilket gör att vissa av SÅIFA´s anläggningar även är öppen för våra kunder såsom Idögatan 7 i Linköping och Dynamovägen 6 i Motala.

MINST 50% FÖRNYBAR DIESEL
Från och med hösten 2015 så innehåller all diesel som säljs från Alltransports egna anläggningar minst 50% förnybar andel. Den förnyelsebara delen innehåller 43% HVO samt 7% RME.
Utöver detta finns även möjlighet att tanka HVO 100 i Norrköping och i Norsholm.

ANSÖKAN OM TANKKORT
Om du vill ansöka om tankkort kan du antingen skicka in en fråga om ansökningsblankett i formuläret här intill (glöm inte ange postadress) eller kontakta Claes Rydgren på telefon 011-19 83 79.