Fordonstvätt

INOMHUSTVÄTT FÖR LASTBILAR OCH BUSSAR
Har du stora fordon som du behöver en bra tvättlösning för? Alltransports tvättanläggning ligger i Norrköping och består av två inomhushallar vilket gör att du kan tvätta året om. Den ena hallen är anpassad för bussar och den andra för samtliga större fordon.

TVÄTTA MILJÖVÄNLIGT MED VATTENRENING OCH SLAM- OCH OLJEAVSKILJARE
Tvätthallarna är utrustade med vattenrening, slam- och oljeavskiljning vilket minimerar vattenförbrukningen och minskar miljöpåverkan.

MILJÖVÄNLIGT TVÄTTMEDEL INGÅR!
Alltransport har sedan flera år tillbaka valt att använda miljövänliga tvättmedel i hallarna och sedan i våras används tvättmedel och avfettning som är Svanen-märkta.