ONROAD

ONROAD – DET MODERNA SVENSKA INRIKESNÄTET
Med OnRoad kan du skicka vad du vill, vart du vill i Sverige. Vår huvudprodukt är styckegods-sändningar men vi kan även hantera partisändningar.
OnRoad är ett nätverk byggt på befintlig regional trafik som genom gemensamma system bundits samman till ett rikstäckande trafiknät. Det unika med OnRoad är den lilla centrala
organisationen och den breda lokala förankringen. All kunskap och erfarenhet ute i landet
tas väl omhand och för nätverket framåt.

ALLTRANSPORT –  EN DELÄGARE I ONROAD
Alltransport är delägare i OnRoad och kan lösa dina behov av inrikestransporter för styckegods och partigods. Med OnRoad är vi idag den fjärde största leverantören för inrikestrafik i hela Sverige. Vi levererar transportlösningar med fokus på personliga kontakter, god service och lokal närvaro.

ONROAD INTE SOM ANDRA…
MODERNA FÖR ATT VI ÄR LITE GAMMALMODIGA
OnRoad värdesätter nära kundkontakter. Som kund till OnRoad ska du alltid kunna
vända dig till en person som du känner och förstår. Vi går mot strömmen. När andra väljer att centralisera gör vi på OnRoad tvärt emot. Vi tycker att det är viktigt med lokal kännedom och personliga relationer.
LOKAL FÖRANKRING OCH PERSONLIGA KONTAKTER
OnRoad värnar om vikten av decentralisering och lokal, personlig kontakt.