Hållbarhet

EN ANSVARSFULL OCH HÅLLBAR VERKSAMHET
En av förutsättningarna för Alltransports framgång och överlevnad är att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Hållbar utveckling innebär för koncernen att minimera miljöpåverkan, ta socialt ansvar i kombination med en hållbar och lönsam ekonomi. Koncernen ska kunna erbjuda alla kunder hållbara, effektiva lösningar som hjälper dem att minska sin miljöpåverkan. Läs vår hållbarhetsrapport.

FOKUS PÅ BRÄNSLE OCH KOMPETENS
Alltransport har byggt upp en kompetens inom miljöriktiga transporter. I första hand har vi fokuserat på bränslefrågan. Genom att vara delägare i TRB Sverige AB har vi varit med och påverkat bränslefrågan långt innan bränslet nått kunden. I Östergötland har Alltransportkoncernen sex drivmedelsanläggningar dit vi varje månad levererar 1 miljon liter bränsle. Koncernen har antagit utmaningen att bli fossilfria till 2025. Det är framför allt försäljningen av HVO100 (hydrerade vegetabiliska oljor) som gjort utvecklingen möjlig.

CORPORATE SOCIAL RESPOSIBILITY
Alltransport har ett stort engagemang inom CSR-området (Corporate Social Responsibility). Bland annat är vi en aktiv del inom Ett Drogfritt Norrköping. Ett nätverk mellan näringslivet och idrottsföreningen Vita hästen som syftar till att öka kompentensen gällande droger och på olika sätt begränsa spridningen. Tidigt i våras gick koncernen med i ett långsiktigt projekt för samverkan mellan skola och näringsliv. Projektet heter Trampolinen och har startats av Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Upplägget är enkelt och går ut på att företag knyts till en klass i årskurs sju och sedan följer klassen till nian. Tanken är att vecka elevernas intresse för näringslivet inför deras kommande gymnasie- och yrkesval.

HELA KONCERNEN CERTIFIERAD
Under 2015 blev dessutom hela koncernen certifierad i kvalitet (9001) och i miljö (14001) genom att även dotterbolagen Wilsson Relining AB och Wilssons Åkeri AB certifierades.

Ladda ner: Cert ISO 14001 Miljö gilt 2021-09-05, Sanero AB

Ladda ner: Cert ISO 14001 Miljö gilt 2021-09-05, S-O Wilssons Åkeri AB

Ladda ner: Cert ISO 14001 Miljö gilt 2021-09-05, Alltransport koncern

Ladda ner: Cert ISO 14001 Miljö gilt 2021-09-05, Alltransport i Östergötland Fastighets AB

Ladda ner: Cert ISO 14001 Miljö gilt 2021-09-05, Alltransport i Östergötland AB

Ladda ner: Cert ISO 9001 Kvalitet gilt 2021-09-05, Sanero AB

Ladda ner: Cert ISO 9001 Kvalitet gilt 2021-09-05, S-O Wilssons Åkeri AB

Ladda ner: Cert ISO 9001 Kvalitet gilt 2021-09-05, Alltransports koncern

Ladda ner: Cert ISO 9001 Kvalitet gilt 2021-09-05, Alltransport i Östergötland Fastighets AB

Ladda ner: Cert ISO 9001 Kvalitet gilt 2021-09-05, Alltransport i Östergötland AB