OM KONCERNEN

Alltransportkoncernen består i dag av vårt moderbolag Alltransport i Östergötland AB med fyra dotterbolag. I 2014 års hållbarhetsrapport
passar vi på att presentera alla delar i koncernen med fokus på hållbart företagande.

Några av de viktigaste utmaningarna framåt för vår koncern, så är det framför allt kompetensutveckling som dyker upp. Vi möter en allt tuffare marknad med hårda krav på miljöeffektiva transportlösningar.

Vi ser att kunderna gärna söker en partner som kan bidra till långt mycket mer än bara det självklara – det är en sådan partner som Alltransportkoncernen skall vara!