Sanering

Dotterbolaget Sanero utför all form av sanering och fastighetsunderhåll.

SANERING
Med jämna mellanrum måste din verksamhet eller omgivning genomgå en planerad sanering. Ibland är olyckan dessutom framme och tvingar fram mer akuta saneringar.
Sanero har lång erfarenhet av alla sorters saneringar.

INDUSTRISANERING
Sanero är specialister på saneringsarbeten samt ronderingstjänster inom den tunga industrin samt bygg- och demolsektorn. Genom Sanero kan du få hjälp med allt från
schemalagda saneringsinsatser till mer akuta åtgärder vid t.ex. översvämning.

TANKSANERING
Sanero rengör oljetankar, allt från villatankar till industricisterner.

FASADTVÄTT & KLOTTERSANERING
Med högtrycksspolning och rengöringsmedel som är klassat som miljövänligt rengör Sanero fasader från oönskat klotter eller ger smutsiga fasader ett rejält ansiktslyft.

Läs mer om Seneros tjänser på sanero.se